Nagroda im. Wisławy Szymborskiej

Fundacja im. Wisławy Szymborskiej została założona w kwietniu 2012 roku, po śmierci poetki i na jej wyraźną prośbę, zapisaną w testamencie. Fundacja przede wszystkim dba o twórczość oraz wizerunek i prawa autorskie poetki. Natomiast, od 2013 roku Fundacja będzie przyznawała (międzynarodową) Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej. W Zarządzie Fundacji zasiadają obecnie:
 • Michał Rusinek - prezes Zarządu,
 • Teresa Walas - członek Zarządu,
 • Marek Bukowski - członek Zarządu.
Nagrodą w 2013 roku będzie statuetka oraz nagroda pieniężna w wysokości 200 tys. zł dla autora zwycięskiej książki poetyckiej i 50 tys. zł dla ewentualnego tłumacza zagranicznego tomu.
Konkurs został podzielony na dwa etapy
 1. Kapituła wskazuje pięć nominacji, które ogłaszane są w maju tego samego roku.
 2. Kapituła wyłania zwycięską książkę laureata spośród pięciu wcześniej nominowanych. 
Udział należy zgłaszać do 31 stycznia, przesyłając odpowiednie dane (autora, książki) oraz 9 egzemplarzy książki konkursowej i przesłać je na adres Fundacji.

Co ciekawe, do nagrody mogą zgłaszać swoich kandydatów wydawnictwa, osoby reprezentujące instytucje kultury, media o literackim charakterze, członkowie Kapituły oraz inne osoby. Ciekawe, czy tymi "innymi osobami" może być sam autor...

W skład jury na rok 2013 wchodzą znakomite osobistości:
 • Anders Bodegard - tłumacz literatury polskiej i francuskiej,
 • Clare Cavanagh - slawistka, literaturoznawczyni, tłumaczka,
 • Maria Delaperrière - profesor dr hab., badaczka literatury i kultury XIX i XX w.,
 • Luigi Marinelli - slawista, polonista, krytyk, tłumacz,
 • Abel Murcia Soriano - hiszpański poeta, nowelista, tłumacz,
 • Adam Pomorski - krytyk literacki, eseista, poeta, tłumacz,
 • Renate Schmidgall - slawistka, tłumaczka,
 • Marian Stala - krytyk, historyk literatury, znawca współczesnej poezji polskiej.
Sekretarzem Nagrody im. Wisławy Szymborskiej jest Paulina Małochleb.

Więcej na temat Nagrody i samej poetki można przeczytać na stronie Szymborska.org.pl.