Kurs na wychowawcę kolonijnego

14-16 maja 2010 roku uczestniczyłam w trzydniowym kursie na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży. Z dniem 17 maja 2010 roku nabyłam uprawnienia wychowawcy kolonijnego.
Ukończenie kursu upoważnia mnie do pełnienia roli opiekuna na wycieczkach szkolno-kolonijno-wypoczynkowych, obozach młodzieżowych oraz wszelkich inicjatyw tej maści.

Podczas kursu prezentowane były treści związane z:
  • organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży (2 godz.),
  • organizacją zajęć w czasie trwania wypoczynku (2 godz.),
  • planowaniem pracy wychowawczo-opiekuńczej (3 godz.),
  • obowiązkami wychowawcy grupy (2 godz.),
  • wychowaniem fizycznym i sportem (6 godz.),
  • turystyką i krajoznawstwem (5 godz.),
  • zajęciami kulturalno-oświatowymi (5 godz.),
  • zajęciami praktyczno-technicznymi (2 godz.),
  • pracami społeczno-użytecznymi (2 godz.),
  • bezpieczeństwem życia i zdrowia uczestników wypoczynku (7 godz.).