Polacy - Społeczeństwo Informatyczne

Ten post został przygotowany przez Klaudię Szlagor i Piotra Szlagora jako ich refleksja po przeprowadzonej pracy badawczej na temat kompetencji informatycznych Polaków. Jego treść jest identyczna zarówno tutaj, jak i na blogu drugiego autora.

Dzień 11 czerwca 2010 był datą prezentacji studenckich prac badawczych w bielskim Kolegium Nauczycielskim. Odbiorcami były inne grupy studentów matematyki, które również prezentowały swoje wyniki badań. Prace zostały wykonane w ramach statystyki matematycznej, będącej częścią zajęć z rachunku prawdopodobieństwa.

Nasza praca miała na celu zbadanie obecnych kompetencji informatycznych dorosłych Polaków. Dodatkowym celem, jaki sobie postawiliśmy, było zestawienie naszych wyników z wynikami pracy badawczej sprzed ośmiu lat, autorstwa Katarzyny Tomasiuk i Przemysława Szlagora o tym samym tytule. Dzięki temu mogliśmy odczytać bardzo interesujące tendencje zmian mentalności polskiego społeczeństwa.

Nasze badania, poprzez porównanie obecnych wyników z wynikami sprzed kilku lat, znacznie różniły się od prac innych grup. W rezultacie nie tylko uświadomiły one zmianę mentalności polskiego społeczeństwa w kwestii użytkowania komputera, ale również pokazały, jaką pełni on rolę.

Ciekawa koncepcja badań, której jeszcze w historii Kolegium Nauczycielskiego nie było, spotkała się z ciepłym odbiorem, a zaprezentowane wnioski wzbudziły dyskusję wśród naszych kolegów.

Jesteśmy zadowoleni z rezultatów naszej pracy. Współpraca, rozplanowanie zadań oraz ich odpowiedni podział sprawił, że mogliśmy dokładnie przemyśleć wszystkie aspekty naszych działań. Niczego nie zostawiliśmy na tzw. "ostatnią chwilę", dzięki czemu mogliśmy wielokrotnie ulepszać nasze wnioski oraz weryfikować je z opiniami osób, z którymi konsultowaliśmy wyniki.

Wyniki naszej pracy publikujemy poniżej jako:
  • pełną treść pracy badawczej
  • prezentację najciekawszych diagramów z pracy.

Chcielibyśmy również podziękować wszystkim ankietowanym, którzy wzięli udział w naszych badaniach oraz osobom, które pomogły nam w realizacji projektu. To właśnie dzięki konsultacjom i korektom, jakie wnieśliśmy do swojej pracy, prezentacja była czystą przyjemnością, a efekty badań wzbudziły zainteresowanie wśród odbiorców. Dziękujemy.
Klaudia Szlagor
Piotr Szlagor