Praktyki ciągłe z matematyki

Od 6. do 24. września 2010 roku odbywałam praktykę ciągłą z matematyki w Szkole Podstawowej w Zaborzu. Do szkoły tej uczęszczałam jako uczennica. Nie trudno zatem było mi zaaklimatyzować się w murach budynku, tak dobrze przecież znanego, w nieco odmienionej roli - jako nauczyciel. Mam jak najbardziej pozytywne wspomnienia.
Poniżej przedstawiam opinie i uwagi nauczyciela prowadzącego i opiekuna praktyk oraz moje sprawozdanie (tekst w oryginale, łącznie z parafką opiekuna praktyk czy adnotacjami).

Aktualizacja: Opinia oraz uwagi nauczyciela prowadzącego ze względu na formę (pokaz slajdów) zostały usunięte.