Figury geometryczne. Czworokąty

Kilka miesięcy temu (styczeń 2011) ukończyłam swój pierwszy autorski program komputerowy. W ramach zaliczenia przedmiotu Algorytmy i struktury danych w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej miałam za zadanie stworzyć program w języku Pascal.
Co prawda, z programowaniem spotkałam się już wcześniej (czyt. w szkole średniej), ale nie była to przygoda ani atrakcyjna, ani warta roztrząsania. Prawdę pisząc, dopiero studiując, mogłam budować w miarę solidne fundamenty swojej wiedzy w zakresie programowania.

Aplikacja, którą stworzyłam, jest skuteczną pomocą w zadaniach obliczeniowych. Służy również do sprawdzania i weryfikowania wyników. Ponadto, jest bardzo intuicyjna w obsłudze, a wszystkie niezbędne czynności można wykonać przy pomocy samej klawiatury. Dzięki temu aplikacja sprawdza się również na laptopach czy netbookach.

Po uruchomieniu programu, włącza się okno wyboru figur (tu: czworokątów). Można również znaleźć  dodatkowe informacje (np. o licencji programu) w górnym menu Program.
Okno startowe programu

Program oblicza pozostałe wielkości matematyczne figur płaskich, mając zadane tylko niektóre z nich. W przypadku kwadratu są to wielkości charakterystyczne, takie jak długość boku i długość przekątnej oraz obwód i pole powierzchni. Program daje możliwość wyboru tych zmiennych, które są z góry zadane. I tak, na przykład, po wprowadzeniu długości obwodu, program wyznacza wartości liczbowe dla pozostałych trzech wielkości. Wyniki są wyświetlane w prawej dolnej części okna programu, w obszarze Wyniki obliczeń.
Okno obliczeniowe dla kwadratu
Obliczenia dla prostokąta są bardziej złożone. Nie sposób wyznaczyć wszystkich charakterystycznych dlań wielkości, mając zadaną tylko jedną (tak, jak to miało miejsce w przypadku kwadratu). Po wyborze dwóch spośród reszty, program wylicza wartości dla pozostałych wielkości prostokąta. Poniższa ilustracja prezentuje wyniki.
Okno obliczeniowe dla prostokąta
W przypadku trapezu mamy do czynienia z dużo bardziej skomplikowaną strukturą obliczeniową, niż to miało miejsce w poprzednich czworokątach. Trapezy można podzielić na prostokątnerównoramienne i dowolne (bez szczególnych reguł). Podział ten wydaje się być o tyle oczywisty, o ile ma się pewną świadomość matematyczną. Jest ona ściśle związana z obliczaniem jednych wielkości za pomocą drugich. Łącząc tę świadomość z wiedzą na temat zależności pomiędzy poszczególnymi wielkościami, łatwo można stwierdzić, że podział ten to słuszny zabieg. Innymi słowy, obliczenia dla trapezu równoramiennego i prostokątnego znacznie się od siebie różnią. A sam program wymaga więcej niż dwóch danych do wyznaczenia szukanych wielkości.
Okno obliczeniowe dla trapezu prostokątnego
Program wyznacza wartości liczbowe dla pozostałych wielkości matematycznych trapezów, niezależnie od ich rodzaju czy podziału ze względu na długość ramion i ich położenie względem podstaw.
Okno obliczeniowe dla trapezu równoramiennego
Aplikacja poprawnie wyznacza szukane wielkości. Została wyposażona w pewne zabezpieczenia, dzięki którym użytkownik nie może wprowadzić do programu błędnych danych, takich jak liczby ujemne, czy litery, na których program nie może operować. Oto niektóre z komunikatów wyświetlanych w przypadku, gdy użytkownik poda błędne dane.
Komunikat o błędnie wprowadzonych danych.
Łańcuch znakowy (tekst) zamiast liczby
Komunikat o błędnie wprowadzonych danych.
Liczba ujemna lub zero
Komunikat o błędnie wprowadzonych danych.
Długość przekątnej jest mniejsza bądź równa długości boku
lub bez uszczegóławiania
Komunikat o błędnie wprowadzonych danych.
Rachunki, których program nie może obliczyć
np. kiedy program zmuszony byłby do obliczania wartości zespolonych w zbiorze liczb rzeczywistych, lub gdy czworokąt o podanych wielkościach nie istnieje (nie można go zbudować).

Poszczególne sekcje programu zawierają rysunki poglądowe. Można je zobaczyć w folderze z pozostałymi zrzutkami ekranu pod tym adresem.

Można również pobrać program na swój komputer i przetestować jego działanie. Plik został zarchiwizowany: zawiera plik wykonywalny *.exe, który uruchamia program.


    Program działa na licencji Creative Commons BY-NC-SA. Zobacz więcej, klikając w poniższą ikonę.