Dyplom ukończenia Kolegium Nauczycielskiego

Drugiego czerwca 2011 roku obroniłam swoją pracę dyplomową pt.: "Pojecie granicy ciągu". Egzamin zdałam na ocenę dobrą. Zaś na ocenę końcową, wieńczącą moją przygodę z Kolegium Nauczycielskim, składało się kilka czynników:
  • średnia arytmetyczna z wszystkich ocen zdobytych za cały okres nauki (4,48),
  • ocena z egzaminu dyplomowego (4) oraz
  • ocena pracy dyplomowej (5).
Zatem, ukończyłam Kolegium Nauczycielskie z wynikiem ogólnym bardzo dobrym. Obie oceny są widoczne na dyplomie ukończenia Kolegium Nauczycielskiego, który prezentuję poniżej:


Dyplom ten upoważnia mnie do nauczania zarówno w szkole podstawowej, jak i gimnazjum.