Opinia uczniów 2011

Od września 2011 roku do końca stycznia 2012 roku pracowałam w jednej ze szkół podstawowych. Zastępowałam nauczyciela, będącego na urlopie wychowawczym. Postanowiłam, że najlepiej będzie, gdy uczniowie sami ocenią moją pracę. Poniżej przedstawiam wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczniów.
Punktualność na matematyce
Uczniowie zostali poinformowani, iż ankieta jest anonimowa, czyli że nie będą ograniczani, sprawdzani ani oceniani za to, co napiszą. Dzięki temu - miałam nadzieję - odpowiedzi uczniów były rzetelne i szczere.

Punktualność na informatyce

Aparycja nauczyciela na lekcjach matematyki
Aparycja została niemal identycznie oceniona na obu przedmiotach.
Aparycja nauczyciela na lekcji informatyki
Oczekiwania wobec nauczyciela matematyki
Uczniowie nie wiedzieli na początku, czym jest aparycja...
Oczekiwania wobec nauczyciela informatyki
Czwartego pytania, odnoszę wrażenie, uczniowie chyba nie zrozumieli.

Surowość nauczyciela na lekcjach matematyki

Ankietę wypełnili uczniowie, którzy byli obecni w szkole w dniu jej przeprowadzania. Byli to uczniowie klas 4-6.